Friday, 12/08/2022 - 19:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - Thành phố Bắc Giang

Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sau một tháng phát động, cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” tỉnh Bắc Giang năm 2020 đã thu hút được đông đảo cán bộ công chức, viên chức và người dân tham gia, trong đó có tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - thành phố Bắc Giang.