Friday, 12/08/2022 - 18:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - Thành phố Bắc Giang

Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - thành phố Bắc Giang - tổ chức Đại hội Chi đội nhiệm kì 2020-2021

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của Hội đồng Đội thành phố Băc Giang và Kế hoạch năm học 2020-2021, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2020, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu tổ chức Đại hội Chi đội. Đây là dịp các Chi đội tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2020 và đề ra phương hướng hoạt động Đội năm học 2020-2021.