Friday, 12/08/2022 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - Thành phố Bắc Giang

Hình ảnh HĐ trải nghiệm của HS trường TH Nguyễn Khắc Nhu trong chương trình "Trải nghiệm sáng tạo- Định hướng tương lai" 04/04/2017