Friday, 12/08/2022 - 19:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - Thành phố Bắc Giang

Đại hội Liên đội năm học 2020-2021 trường Tiều học Nguyễn Khắc Nhu

Thực hiện chương trình công tác đội của Hội đồng đội Tỉnh Bắc Giang - Hội đồng đội thành phố Bắc Giang - PGD và đào tạo thành phố Bắc Giang. Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu năm học 2020-2021.