Friday, 12/08/2022 - 19:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu - Thành phố Bắc Giang

Công trình măng non Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu

   Chăm sóc công trình măng non và vệ sinh môi trường góp phần tạo nên khuôn viên trường xanh – sạch – đẹp là một trong những việc làm thường xuyên, hàng tuần của Đội viên Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu.