GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tp.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Email:  thnknbg@bacgiang.edu.vn

Điện thoại: 0987884906

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có 26 cán bộ giáo viên. Trình độ của đội ngũ CBGV 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Hiệu quả giáo dục có chiều hướng phát triển tốt. Đội ngũ CBGV có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng phù hợp với tinh thần phát triển của ngành giáo dục.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt kết quả trong các kì thi học sinh giỏi của Thành phố.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Kế hoạch hoạt động của trường: 

Năm học 2021-2022 là năm học với chủ đề Xây dựng trường học an toàn, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.  Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Nhà trường là:

1. Năm học 2021-2022 là năm học thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp vừa bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại các địa phương. Năm học đầu tiên tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo CTGDPT cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018) đối với lớp 1; tiếp tục thực hiện CT GDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (CT GDPT hiện hành) đối với lớp 2, 3, 4, 5.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT 2018 đối với nhà trường. Để đảm bảo việc thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025; thực hiện tham mưu mở rộng diện tích, cải tạo sửa chữa lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu học tập của HS; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; Đảm bảo tỷ lệ phòng học, tỷ lệ giáo viên và sĩ số học sinh/lớp đúng theo quy định để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đảm bảo đủ nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong trường.

3. Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 năm học 2021-2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện CTGDPT 2018, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1,2 theo Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức dạy học lớp 1,2 năm học 2021-2022, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ giáo viên đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng để dạy lớp 1,2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học ở các lớp 3, 4, 5 theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tiếp tục duy trì hệ thống các trường điểm về 6 mô hình đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến trong trường hợp cần thiết, phù hợp điều kiện thực tế của trường tiểu học.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định; tham gia tập huấn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Bắc Giang đúng kế hoạch

4. Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn trình độ theo quy các định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện công văn số 447/SGDĐT-GDTH ngày 04/5/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CT GDPT cấp tiểu học. Thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo 100% học sinh lớp 1,2 được học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; triển khai dạy học ngoại ngữ và tin học theo CTGDPT 2018; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Thực hiện kiểm tra, giám sát các bộ phận trong công tác điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng, đúng quy định.

           Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của đơn vị. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) mức độ 3, nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng trường học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Khắc Nhu